Jaki zawód można wykonywać po elektroradiologii?

Rozwój nauki z zakresu fizyki i medycyny umożliwił rozkwit diagnostyki, czy terapii z użyciem nowych technologii. Przeprowadzenie takich badań, jak i rehabilitacji wymaga specjalistycznej wiedzy, jaką posiada elektroradiolog.

Jaki zawód można wykonywać po elektroradiologii?

Wykształcenie elektroradiologiczne zapewnia wiedzę o wykorzystaniu sprzętu diagnostycznego i rehabilitacji fizycznej. Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach medycznych. Jego wiedza może być użyta w zakładach i pracowniach między innymi radiologii, mammografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, elektroencefalografii, elektrokardiologii, radiodiagnostyki, rentgenografii, medycyny nuklearnej, fizyki medycznej, radioterapii oraz zakładach rehabilitacyjnych.