Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS
Wypadek w drodze do pracy - jednorazowe odszkodowanie z ZUS
Prawo

Wypadek w drodze do pracy – jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Wypadek, który ma miejsce w trakcie powrotu z pracy albo w drodze do pracy jest bardzo często przyczyną zwolnienia lekarskiego. Odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze do pracy Wysokość jednorazowego odszkodowania jest ustalana indywidualnie przez ZUS. Jednak zazwyczaj wynosi około 20% wysokości przeciętnego wypłacanego wynagrodzenia. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie może złożyć każdy kto jest objęty ubezpieczeniem i …

Odszkodowanie i zadośćuczynienie nie podlegają opodatkowaniu
Prawo

Odszkodowanie i zadośćuczynienie nie podlegają opodatkowaniu

Osoby poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych, które otrzymały odszkodowanie lub zadośćuczynienie powinny zdawać sobie sprawę z konsekwencji podatkowych powstałych na tle roszczeń skierowanych do ubezpieczyciela. W każdym przypadku, kiedy otrzymujemy kwoty pieniężne o charakterze odszkodowawczym, należy sprawdzić, czy korzystają one ze zwolnienia podatkowego. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy dochód (przychód) …

rozwód a podział majątku
Prawo

Rozwód a podział majątku

Wskaźnik rozwodów w Polsce jest wysoki i oscyluje wokół 40%. Fakt, że współczynnik ten z roku na rok rośnie, nie powinien napawać optymizmem. Jako główne przyczyny rozwodów wymienia się przede wszystkim: niezgodność charakterów, zdradę, nadużywanie alkoholu, kłopoty finansowe, niedopasowanie seksualne czy różnice światopoglądowe. Niezależnie od natury i przyczyny rozstania, rozwód to wyjątkowo trudny i emocjonalny …

Prawo

Nie ma testamentu – kto dziedziczy?

Chwila, w której spadkodawca umiera, jest momentem otwarcia spadku. W takiej sytuacji odczytywany jest testament zmarłego, który zawiera jego ostatnią wolę. Problem pojawia się jednak w przypadku, gdy taki dokument nie został sporządzony lub zakwestionowano jego rzetelność. A sąd do takiego zapatrywania się przychylił. W takiej sytuacji następuje dziedziczenie ustawowe, które jest regulowane przepisami kodeksu …