Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
Odszkodowanie i zadośćuczynienie nie podlegają opodatkowaniu
Prawo

Odszkodowanie i zadośćuczynienie nie podlegają opodatkowaniu

Osoby poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych, które otrzymały odszkodowanie lub zadośćuczynienie powinny zdawać sobie sprawę z konsekwencji podatkowych powstałych na tle roszczeń skierowanych do ubezpieczyciela. W każdym przypadku, kiedy otrzymujemy kwoty pieniężne o charakterze odszkodowawczym, należy sprawdzić, czy korzystają one ze zwolnienia podatkowego. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy dochód (przychód) …

rozwód a podział majątku
Prawo

Rozwód a podział majątku

Wskaźnik rozwodów w Polsce jest wysoki i oscyluje wokół 40%. Fakt, że współczynnik ten z roku na rok rośnie, nie powinien napawać optymizmem. Jako główne przyczyny rozwodów wymienia się przede wszystkim: niezgodność charakterów, zdradę, nadużywanie alkoholu, kłopoty finansowe, niedopasowanie seksualne czy różnice światopoglądowe. Niezależnie od natury i przyczyny rozstania, rozwód to wyjątkowo trudny i emocjonalny …

Prawo

Nie ma testamentu – kto dziedziczy?

Chwila, w której spadkodawca umiera, jest momentem otwarcia spadku. W takiej sytuacji odczytywany jest testament zmarłego, który zawiera jego ostatnią wolę. Problem pojawia się jednak w przypadku, gdy taki dokument nie został sporządzony lub zakwestionowano jego rzetelność. A sąd do takiego zapatrywania się przychylił. W takiej sytuacji następuje dziedziczenie ustawowe, które jest regulowane przepisami kodeksu …