Rozwód a podział majątku

0
394
rozwód a podział majątku

Wskaźnik rozwodów w Polsce jest wysoki i oscyluje wokół 40%. Fakt, że współczynnik ten z roku na rok rośnie, nie powinien napawać optymizmem. Jako główne przyczyny rozwodów wymienia się przede wszystkim: niezgodność charakterów, zdradę, nadużywanie alkoholu, kłopoty finansowe, niedopasowanie seksualne czy różnice światopoglądowe.
Niezależnie od natury i przyczyny rozstania, rozwód to wyjątkowo trudny i emocjonalny czas. Dodatkowo powoduje liczne problemy związane z podziałem majątku współmałżonków. Rozwód a podział majątku – w tym artykule postaramy się przybliżyć do zagadnienie.

Rozwód a podział majątku

rozwód a podział majątku Zgodnie z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w sprawach nieunormowanych w Kodeksie od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednie przepisy o wspólności majątku spadkowego oraz o podziale spadku. W myśl przepisów KC dotyczących podziału majątku spadkowego (przepisy te mają zastosowanie również w przypadku podziału majątku wspólnego małżonków), podział majątku może nastąpić na mocy umowy pomiędzy współmałżonkami. Lub na mocy orzeczenia sądu, na żądanie jednego z małżonków.

Co do zasady rozwód, powoduje, że wspólność majątkowa istniejąca uprzednio między małżonkami ustaje. A w jej miejsce pojawia się rozdzielność majątkowa. Majątek ten staje się zbliżony do współwłasności rzeczy w częściach ułamkowych. Podział majątku może być dokonany pomiędzy małżonkami na drodze umowy zawartej u notariusza. Bądź też na mocy orzeczenia sądu rejonowego. Chyba, że podział majątku został dokonany w trakcie trwającego postępowania rozwodowego (w sądzie okręgowym).

Jak rozstrzyga sąd?

Sąd rozpatrując wniosek o podział majątku, co do zasady, decyduje o podziale majątku na dwie równe części. Zdarza się jednak, że dokonuje podziału majątku na części nierówne. Najczęściej wówczas, gdy jedno z małżonków w znacznym lub w niewielkim stopniu przyczyniło się do powiększenia dorobkowego majątku. Wskazać ponadto należy, że orzeczenie o winie rozpadu małżeństwa któregoś z małżonków, nie powinno mieć wpływu na podział majątku pomiędzy nimi.

Podział majątku dorobkowego

Roszczenie o podział majątku dorobkowego nie ulega przedawnieniu. Można zatem wystąpić z wnioskiem o jego podział nawet po kilku latach od orzeczenia rozwodu. Wydatki i nakłady poniesione z majątku osobistego na majątek wspólny mogą, co do zasady, ulec zwrotowi. Należy jednakże wykazać i udokumentować źródło ich pochodzenia. Warto także pamiętać, czego wspólnota majątkowa nie obejmuje: przedmioty uzyskane przez zawarciem małżeństwa, dobra odziedziczone przed lub w trakcie trwania małżeństwa, nagrody za osiągnięcia jednego z małżonków, prawa niezbywalne (np. prawo autorskie).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj