Wskaźnik rozwodów w Polsce jest wysoki i oscyluje wokół 40%. Fakt, że współczynnik ten z roku na rok rośnie, nie powinien napawać optymizmem. Jako główne przyczyny rozwodów wymienia się przede wszystkim: niezgodność charakterów, zdradę, nadużywanie alkoholu, kłopoty finansowe, niedopasowanie seksualne czy różnice światopoglądowe. Niezależnie od natury i przyczyny rozstania, rozwód...
Chwila, w której spadkodawca umiera, jest momentem otwarcia spadku. W takiej sytuacji odczytywany jest testament zmarłego, który zawiera jego ostatnią wolę. Problem pojawia się jednak w przypadku, gdy taki dokument nie został sporządzony lub zakwestionowano jego rzetelność. A sąd do takiego zapatrywania się przychylił. W takiej sytuacji następuje dziedziczenie...